DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


PROWADZONY PRZEZ
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja

Chełmińsko- Poznańska z siedzibą w Chełmnie,

86-200 Chełmno, ul. Dominikańska 40, prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Świeciu,

w okresie od kwietnia 2019 do września 2019 realizuje

Projekt pt. „Animacja aktywności lokalnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem  głównym projektu jest animacja 14 kobiet i mężczyzn  w tym niepełnosprawnych, starszych, samotnych, wykluczonych społecznie.

Planowane efekty:

Wartość projektu:  50 250,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

 

 

 
Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincenta a Paulo
Adres:
ul. Wojska Polskiego 128
86-100 Świecie
Telefony:
tel. 52 33 11 884
Wejść na stronę: 96410