DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


PROWADZONY PRZEZ
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO

Aktualności

 

 

Dom Pomocy Społecznej powadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Świeciu w miesiącu listopadzie 2020r. otrzymał środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z grantu pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Środki przeznaczone są na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2582,00 zł oraz zakupu środków ochrony indywidualnej w wysokości 694,61zł. Łączna kwota grantu to 3276,61zł.

 


 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie, otrzymało grant na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu: „Pomagamy skutecznie” dla:

Domu Pomocy Społecznej w Świeciu

 

Grant jest przeznaczony na:

 

Projekt „Pomagamy skutecznie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wysokość otrzymanego grantu: 207 216,00 zł.
dofinansowania z UE: 174 641,64 zł.

Grantodawca:
Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na rzecz terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

 

Od kwietnia 2019r. realizujemy w naszym Domu inwestycję pt. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na rzecz terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych”, która jest dofinansowywana przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadanie objęło 40 osób dorosłych, niepełnosprawnych pochodzących z terenu miejskiego.

W ramach dofinansowania zaadoptujemy pomieszczenia piwniczne naszego Domu na:

Dzięki realizacji zadania zostaną spełnione zamierzone działania takie jak:

  1. Zlikwidowanie granic i przeszkód natury architektonicznej, urbanistycznej, technicznej oraz umożliwienie swobodnego komunikowania się i dostępu do informacji,
     
  2. Wyrobienie poczucia zaradności oraz kształtowania aktywności społecznej,
     
  3. Nauka bycia samodzielnym i umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami,
     
  4. Wykształcenie właściwego zachowania, postaw społecznych oraz integracji społecznej.

 

Uroczyste podpisanie umów na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.
fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

 

Uroczyste podpisanie umów na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.
fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

 


 

Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej

 


 

Solidny dar dobroczynności dla Sióstr Miłosierdzia ze Świecia

(artykuł z serwisu pomorska.pl )

Darowizna była możliwa dzięki dochodowi z dziewiątego Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbył się 2 lutego w toruńskim CKK Jordanki. Wyniósł on blisko 270 tysięcy złotych.
 

Pomoc przez całą dobę

Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Dom Pomocy Społecznej w Świeciu przeznaczony jest dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują całodobowej opieki i pielęgnacji.

Siostry zapewniają podopiecznym pomoc lekarską i pielęgniarską, a także zajęcia usprawniające i opiekę duszpasterską. Dzięki otrzymanym pieniądzom mogą zaplanować adaptację piwnic na pracownie terapii zajęciowej.

Stworzą m. in. pracownię stolarską i salę spotkań podopiecznych z wolontariuszami, terapeutami i innymi zaprzyjaźnionymi z domem osobami.

Historia działalności Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Świeciu sięga 1922 roku.

Jak podają na swojej stronie, w 1922 roku Jan Mączkowski wraz z małżonką przekazali w ręce Sióstr Miłosierdzia dom z ogrodem przy ul. Średniej 10, nazwany potem Domem św. Jana. Powstał w nim przytułek dla sierot. Prowadziło go siedem sióstr, które przybyły do Świecia z Chełmna.

Obecnie Dom Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Wojska Polskiego 128. Znajduje się w nim 19 pokoi, w tym 9 jednoosobowych, 2 dwuosobowe z łazienkami oraz 8 trzyosobowych. Łazienki i toalety dostosowane są do osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kuchenki oraz ze świetlicy telewizyjnej i stołówki. Dodatkowo w domu są sala terapeutyczna, sala rehabilitacyjna oraz do fizykoterapii.
 

Różnorodne terapie

Organizowane są m.in. zajęcia plastyczne (np. malarstwo, rysunek, modelowanie), zajęcia z muzykoterapii (wspólne śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, a w rozszerzonej formie wykorzystywane są różne instrumenty), zajęcia z relaksacji, biblioterapia, terapia poprzez pracę oraz silwoterapia, polegająca na kontakcie z przyrodą czy uprawianiu ogródka.

W tegorocznym Marszałkowskim Balu Dobroczynności uczestniczyło 436 osób. Najwięcej, bo prawie 40 tysięcy złotych, zapłacono za olej na płótnie XIX-wiecznego francuskiego artysty Louisa Debrasa.

 


 

Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincenta a Paulo
Adres:
ul. Wojska Polskiego 128
86-100 Świecie
Telefony:
tel. 52 33 11 884
Wejść na stronę: 96418